Heeft u vragen over onze diensten?

Neem gerust contact met ons op

085 - 047 5300
Maandag t/m donderdag
8:30 uur - 16:30 uur
Vrijdag
8:30 uur - 12:00 uur
Stel uw vraag

We blijven de minister informeren

Vandaag is het onderstaande persbericht verspreid namens de ouderenzorgorganisaties in Groningen. Hierin wordt duidelijk dat de minister niet overstag gaat met alle voorstellen vanuit de ouderenzorgsector. Zo wordt er niets gedaan aan de financiële korting op de vergoeding van huisvesting. Elke zorgorganisatie brengt nu in kaart welke ingrepen al zijn of worden doorgevoerd, welke maatregelen nodig zijn als dit zich zo doorzet. Zo ziet de minister, dat er bij sommige organisaties banen verloren gaan of andere ingrijpende maatregelen nodig zijn. Samen met de andere ouderenzorgorganisaties informeren we de minister over de doorgevoerde veranderingen in het afgelopen jaar en de te verwachten effecten van de kortingen voor de komende jaren. We blijven ons hard maken voor de ouderenzorg.

PERSBERICHT

Kamer roept op ontslagen ouderenzorg waar mogelijk te voorkomen

Dinsdag 3 oktober stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie om ontslagen in de ouderenzorg waar mogelijk te voorkomen. Minister Helder (Langdurige Zorg) moet voor 1 november 2023 de Kamer informeren over welke organisaties overwegen het personeel in te krimpen. En aan te geven hoe ontslagen te voorkomen zijn. Namens 27 ouderenzorgorganisaties uit het Noorden benadrukt de NNCZ dat de vooruitzichten voor 2024 buitengewoon somber zijn.

“Ons bereiken al de eerste signalen van ouderenzorgorganisaties die zich voorbereiden of al bezig zijn met reorganisaties en het inkrimpen van het personeelsbestand”, aldus Roeli Mossel van de NNCZ. “In tijden van vergrijzing, personeelstekorten en wachtlijsten worden wij als zorgorganisaties gedwongen om in ons eigen vlees te snijden. De wereld op z’n kop”.

Minister wacht af

De aangenomen motie is een initiatief van een aantal politieke partijen, onder aanvoering van PvdA/GL. “Dat is echt een steun in de rug. Hopelijk leidt de motie tot meer urgentie en actie van het ministerie”, aldus Roeli Mossel. “De minister wacht tot nu toe vooral af en zegt de ontwikkelingen te volgen. Ze lijkt zich onvoldoende bewust van het naderende onheil”.

Oproep

Door de motie wordt het ministerie aangespoord in kaart te brengen welke organisaties bezig zijn met reorganiseren. Roeli Mossel: “Een duidelijke oproep van de Tweede Kamer om het ministerie duidelijk te maken hoe zorgelijk de situatie is. Dat zullen we doen en ik roep graag andere ouderenzorgorganisaties op hetzelfde te doen. Als er niets verandert, staat de politiek straks toe te kijken hoe de vakkrachten die we zo hard nodig hebben onze sector gaan verlaten”.

Zuurstof nodig

Een motie om iets te doen aan de financiële korting op de vergoeding voor huisvesting, haalde het helaas niet. Samen met een aantal andere kortingen leidt dit tot gaten in de begroting voor 2024. Zuurstof voor de ouderenzorg is nodig om te voorkomen dat organisaties door het ijs zakken en mensen moeten ontslaan.

Vervolg

Van de minister wordt dan ook verwacht gerichte maatregelen te nemen om ontslagen te voorkomen. Roeli Mossel: “We zullen alles doen om daarbij te helpen. We blijven zichtbaar en hoorbaar in de Tweede Kamer, zeker in aanloop naar de komende verkiezingen. Een meerderheid voor een motie is een begin, we hebben echter tastbaar resultaat nodig om onze mensen binnen te kunnen houden”.

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300