Personeelssamenstelling

Onze kennis vergroten

Binnen onze organisatie is veel aandacht voor individuele scholing en training van de medewerkers en de teams. Onze medewerkers kunnen zich ontwikkelen door het volgen van opleidingen, trainingen en
workshops. Wij werken met interne praktijkopleiders en collega’s delen kennis met elkaar. Dit is nodig, want door samen te leren en kennis te delen kunnen wij een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van onze cliënten en bewoners. Werken bij ons betekent betrokkenheid bij cliënten en bewoners en bij elkaar. Maar ook gemotiveerd zijn, verantwoordelijk voelen voor je eigen ontwikkeling en zelf je vak willen bijhouden. Dat ‘wat moet’ regelen wij, dat ‘wat mag en mooi is’ ondersteunen we.

Altijd deskundigheid aanwezig

Tijdens (intensieve) zorgmomenten zorgen wij voor voldoende zorgverleners. In onze huiskamers zijn permanent een of twee medewerkers met de juiste deskundigheid aanwezig. Ook activiteitenbegeleiders zijn actief in de verschillende huiskamers en het huis en zorgen samen met de zorgverleners voor een zinvolle daginvulling voor alle bewoners en cliënten van Noorderzorg.

Samenwerken met (para) medische behandelaren

Voor behandeling en/of begeleiding van de cliënten en bewoners met een indicatie verblijf en behandeling, werken wij samen met Multimaat, een multidisciplinaire maatschap. Multimaat is een multidisciplinaire maatschap van (para)medische behandelaren. De filosofie van Multimaat is om maximaal effect te halen uit samenwerking van meerdere disciplines.

Onze locaties

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
Telefoon: 0596 - 63 50 80
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
Telefoon: 0595 - 43 71 00
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
Telefoon: 0595 - 40 52 22
Noorderzorg Thuis H.O.B.V.
Industrieweg 14b
9981 AJ Uithuizen
Telefoon: 0595 - 74 50 20