Organisatie

Raad van Bestuur

Mevr. drs. G.C. Blokzijl (directeur bestuurder)

Raad van Toezicht

Dhr. H. Duijst (Lid)
Dhr. A.J. Huisman (Lid)
Dhr. J.M. Sprangers (Lid)
Dhr. P.J. Tui (Voorzitter)
Mw. J. de Vries – van Dijk (Lid)

Medezeggenschap bij Noorderzorg is geregeld via een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.