Organisatie

Raad van Bestuur

Mevr. drs. G.C. Blokzijl (directeur bestuurder)

Raad van Toezicht

Dhr. P. Tuil (voorzitter)
Dhr. A.J. Huisman (vice voorzitter)
Mevr. J. de Vries – van Dijk (secretaris)

Medezeggenschap bij Noorderzorg is geregeld via een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.