Organisatie

Bij Noorderzorg werken ongeveer 000 mensen. De grootste groep medewerkers zijn de mensen in de zorg en welzijn: verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en begeleiders. Daarnaast zijn er mensen die bij het bedrijfsbureau werken: bij Personeel & Organisatie, bij Financiën en bij Kwaliteit. Noorderzorg voldoet aan de Zorgbrede Governance Code door dat er twee bestuurslagen zijn, directie bestuur en de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur

Mevr. drs. G.C. Blokzijl (directeur bestuurder)

Raad van Toezicht

Dhr. P. Tuil (voorzitter)
Dhr. A.J. Huisman (vice voorzitter)
Mevr. J. de Vries – van Dijk (secretaris)

Medezeggenschap bij Noorderzorg is geregeld via een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad.