Kwaliteit

Noorderzorg vindt kwaliteit erg belangrijk en daarom wordt ons kwaliteitssysteem jaarlijks door een externe organisatie getoetst.

Noorderzorg wil graag laten zien hoe er wordt gewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en wonen. Daarom hieronder het kwaliteitsplan 2023 en het Kwaliteitsverslag over 2021. Ook kunt u via onderstaande link het jaarverslag 2021 van Noorderzorg inzien.

Kwaliteitsplan 2024 

Kwaliteitsplan 2023

Kwaliteitsverslag 2021

Jaarverslag 2022

 

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek wijkverpleging 2023

Cliënten van Noorderzorg die wijkverpleging krijgen, zijn zeer tevreden met onze zorgverlening. Op basis van een vragenlijst (PREM) is aan cliënten gevraagd wat hun ervaring is en hoe ze Noorderzorg waarderen. De respons van 45,7% van alle cliënten in de wijkverpleging geeft een representatief beeld van de ervaringen. De uitkomsten zijn onder andere gepubliceerd op www.zorgkaartnederland.nl.

Luisterend oor
Het behandelen met aandacht voor de cliënt werd gemiddeld met een 8,7 beoordeeld. Ook geven cliënten aan dat zij zich op hun gemak voelen bij de zorgverleners. Ik ben zeer tevreden over het luisterend oor dat geboden wordt, aldus een reactie van een cliënt.

Meer budget op de werkvloer
Als verbeterpunten kwamen twee onderwerpen naar voren: een vast team van zorgverleners dat de cliënt bezoekt en het werken volgens de afgesproken tijden. Dat is best ingewikkeld in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en het leveren van wijkverpleging in een gebied met forse afstanden. Met een beoordeling van 7,8 voor deze beide onderwerpen blijft het een mooie uitdaging om verbetering te realiseren. ‘Ik zou willen dat er meer budget was voor de mensen op de werkvloer’, vult een cliënt in als verbeterpunt. Fijn om te lezen dat onze medewerkers zo gewaardeerd worden.

Aanbeveling
Onze cliënten bevelen onze wijkverpleging nog meer aan bij andere mensen. Vorig jaar was het aanbevelingscijfer een 8.3, dit jaar maar liefst 8,5. Een heel mooi compliment voor onze medewerkers.

 

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek intramurale zorg 2023

In december 2023 is een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uitgevoerd. Het richtte zich op het meten van ervaringen van cliënten met verpleeghuiszorg. Het onderzoek kreeg vorm door middel van schriftelijke dataverzameling. Er zijn 181 cliënten benaderd waarvan 63 respondenten. Dit is een respons van bijna 35%.

Uit de meting komt naar voren dat aandacht voor de naaste van de bewoner het hoogste scoort met 8,5 voor locatie De Mieden en een 8.2 voor locatie Van Julsingha. Hoe bewoners het gebouw, de voorzieningen en de omgeving ervaren scoort het laagst met een 6,1 voor locatie De Mieden en een 7 voor locatie Van Julsingha. De gemiddelde totaalscore is een 7.5.

Uitvraag en respons per locatie en de gemiddelde score per vraag en locatie vindt u in dit document samenvatting CTO Wlz.

Gekwalificeerd personeel

Bij Noorderzorg werken goed geschoolde en gemotiveerde medewerkers. We werken met kleinschalige teams, waardoor medewerkers hun cliënten goed kennen. U krijgt vaak dezelfde medewerkers, zodat u zich op uw gemak voelt bij hen. Wist u dat Eemsmond één van de beste thuiszorgorganisaties van Nederland heeft? Onze eigen cliënten gaven Thuiszorg Noord tijdens een eerder gehouden onderzoek het rapportcijfer 9,0. En daar zijn we trots op. Bij ons werken? Zie werken en leren bij Noorderzorg.

Het verlenen van een goede dienstverlening aan onze cliënten is voor Noorderzorg erg belangrijk. Als u daarover tevreden bent, dan horen wij dit graag. U kunt uw waardering aangeven op zorgkaartnederland.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Zorg verdient waardering. Geef uw mening!

Bent u tevreden over ons?

Luisteren wij goed naar u?

Krijgt u de juiste informatie?

Voelt u zich op uw gemak?

Geef uw mening!

Hoe tevreden bent u over de zorg die uw familielid van Noorderzorg ontvangt? Laat het weten op ZorgkaartNederland.nl door een cijfer te geven of uw mening te delen.

 Waarom is uw mening belangrijk ?

Uw ervaring is belangrijk, u brengt de kwaliteit van zorg in kaart. Zodoende weten wij op welke punten we eventueel kunnen verbeteren, zodat wij de beste zorg kunnen bieden.

Draag ook bij aan betere zorg in Nederland en geef uw mening via onderstaande link.

www.zorgkaartnederland.nl

1 Klik op de knop ‘schrijf een waardering’.

2 Typ in het zoekveld Noorderzorg

3 Klik vervolgens op de locatie waar u uw waardering aan wilt geven

4 Vul uw waardering in door de oranje knoppen te verschuiven en de gevraagd velden in te vullen

5 Als laatste, klikt u op de knop ‘verstuur uw waardering’.

Let op! Uw waardering is pas actief nadat u op de link in de bevestigingsmail die u heeft ontvangen heeft geklikt!

 

Waardering Noorderzorg Zorgkaart Nederland

Via deze link ziet u de beoordeling van Zorgkaart Nederland van Noorderzorg in het algemeen.

 

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300