Heeft u vragen over onze diensten?

Neem gerust contact met ons op

085 - 047 5300
Maandag t/m donderdag
8:30 uur - 16:30 uur
Vrijdag
8:30 uur - 12:00 uur
Stel uw vraag

Eerstelijns verblijf (ELV)

Eerstelijns verblijf (ELV)

Bij een medische noodzaak bieden wij eerstelijns verblijf (ELV). Dit is een kortdurende opname die nodig is omdat u mogelijk in uw thuissituatie of na een ziekenhuisopname tijdelijk 24-uurs zorg nodig heeft. Deze zorg is erop gericht dat u na uw verblijf weer naar huis kunt. Uw huisarts of specialist bepalen of een ELV-indicatie wordt aangevraagd. In de ELV-zorg zijn er drie varianten. Ook bieden wij de mogelijkheid van overbruggingszorg.

  • Laag complex (hulp bij dagelijkse handelingen zoals de persoonlijke hygiëne). Uw eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor uw zorg en begeleiding. Voor deze vorm van zorg ben u welkom in onze locaties De Mieden en Hunsingoheerd.
  • Hoog complex (wanneer de zorgvraag intensiever is). Uw huisarts of de specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijke voor de 24-uurs zorg. Voor deze vorm van zorg ben u welkom in onze locatie Van Julsingha.
  • Palliatief terminale zorg (wanneer zorg en begeleiding nodig zijn in de laatste levensfase). De huisarts of specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de 24-uurs zorg. Voor deze vorm van zorg ben u welkom in onze locatie Van Julsingha.
  • Overbruggingszorg (wanneer thuis wonen niet meer lukt en u wacht op een plaats in een locatie met zorg, dan bieden wij overbruggingszorg). U kunt maximaal drie maanden gebruik maken van deze overbrugging. Voor deze vorm van zorg ben u welkom in al onze locaties.

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300