Persoonlijke verzorging en verpleging

De meest uiteenlopende activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging behoren tot de mogelijkheden, denk aan hulp bij douchen, wassen, aankleden en naar het toilet gaan.

Onze medewerkers zijn deskundig in het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging, het toedienen van medicijnen en het geven van injecties. Ook kunnen ze samen met u bepaalde handelingen oefenen of aanleren, zodat u weer zelfstandig kunt functioneren. Voor specifieke vragen m.b.t. stomazorg of diabeteszorg hebben wij een daartoe opgeleide medewerker in dienst.

Eigen bijdrage

Er is geen eigen bijdrage meer verschuldigd voor de verpleging en verzorging, maar dit kan alleen worden verkregen op basis van een door de wijkverpleegkundige opgestelde indicatie.

PGB zorg/herindicatie’s PGB

De wijkverpleegkundige kan een (her)indicatie vaststellen voor uw zorgverzekeraar.

Advies, instructie, voorlichting

Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning dan kan de wijkverpleegkundige samen met u uw situatie doornemen. Zij kan u advies, instructie of voorlichting geven over al uw zorgvragen. De wijkverpleegkundige kan u bijvoorbeeld adviseren over hoe u met een hulpmiddel zelfredzaam kunt blijven.

Casemanagement dementie

Wanneer u vergeetachtig wordt dan kunt u een gesprek aanvragen met onze casemanager dementie. De casemanager kan u informatie en voorlichting geven over het verloop van de ziekte, kan u en uw mantelzorger begeleiden bij het ziekteproces en kan evt. thuiszorg voor u regelen. Wanneer thuis wonen niet langer mogelijk is dan kan zij u helpen met het aanvragen van een indicatie.

Onze locaties

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
Telefoon: 0596 - 63 50 80
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
Telefoon: 0595 - 43 71 00
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
Telefoon: 0595 - 40 52 22
Noorderzorg Thuis
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
Telefoon: 0595 - 74 50 20
Noorderzorg
Diensten Thuis
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
Telefoon: 0595 - 40 52 00