Klacht of tip

Onze medewerkers doen hun best om u tevreden te stellen. Toch kan het gebeuren dat zaken anders lopen dan verwacht en dat u niet tevreden bent. Het is goed te weten dat u dit te allen tijde kunt melden bij de betreffende medewerk(st)er. Vaak lukt het om in goed overleg al tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet het geval is dan kunt u een klacht indienen. Een klachtenformulier is verkrijgbaar bij de receptie op iedere locatie, maar u kunt deze ook digitaal invullen. 

Het klachtenformulier kunt u inleveren bij de receptie en wordt naar de betreffende manager doorgestuurd. In de meeste gevallen leidt een persoonlijk gesprek al tot verheldering en wordt de klacht naar tevredenheid opgelost. Mocht dit niet zo zijn dan kunt u contact opnemen met onze cliëntvertrouwenspersoon voor klachtbemiddeling bij Quasir. Deze is te bereiken via 06- 48 44 55 38 of via bemiddeling@quasir.nl.

Meer informatie over het Klachtenreglement Noorderzorg 2023

Wet Zorg en Dwang (WZD) klachtencommissie

Wanneer u zorg ontvangt welke onder de WZD valt kan uw familie of een andere naaste namens u een klacht indienen. In een persoonlijk gesprek zullen we dan proberen tot een oplossing te komen. Indien de bemiddeling niet slaagt dan wordt de klacht overgedragen naar de WZD klachtencommissie. Deze neemt de klacht in behandeling en doet een uitspraak. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de WZD klachtencommissie via:

Quasir, Klachtencommissie WZD
T.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 1021
7940 KA Meppel

Meer informatie over het Klachtenreglement WZD

 

Onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon WZD

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen u zich verzet. Dit kan over van alles gaan, bejegening, verzorging, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen terwijl u dit niet wilt. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wel wilt maar niet mogen. U heeft dan het recht om als cliënt of vertegenwoordiger ondersteuning te krijgen van de cliëntvertrouwenspersoon WZD. De cliëntvertrouwenspersoon WZD is onafhankelijk, staat naast u en kan u ondersteuning bieden bij:

  • Het helder krijgen van uw probleem
  • In gesprek komen met de zorgverlener over uw probleem
  • De voorbereiding van de gesprekken
  • Gesprekken die gaan over uw onvrijwillige zorg
  • Het schrijven van brieven of mails
  • De klachtenprocedure

Wat de Wet Zorg en Dwang inhoudt kunt u lezen in begrijpelijke folders die u kunt vinden op de website Dwangindezorg.

Wilt u weten wie de cliëntvertrouwenspersoon WZD voor u is? Klik dan op deze link: Voorstellen CVP Noorderzorg

 

Meer informatie?

Klachtenfolder Noorderzorg 2023

Of voer klachtenformulier digitaal in via:

Digitaal klachtenformulier

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300