Tip of klacht

Alle medewerkers van Noorderzorg doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij horen het natuurlijk graag als u tevreden bent, maar ook wanneer u suggesties heeft hoe we ons werk nog beter kunnen doen. Ook kunnen er situaties ontstaan waar u niet helemaal tevreden over bent of u een klacht over wilt indienen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de dienstverlening, zorgverlening of de bejegening van een medewerker. Mocht dit zich voordoen dan stellen wij het zeer op prijs als u hierover in gesprek gaat met ons. Dit stelt ons namelijk in de gelegenheid om de kwaliteit van zorg en onze dienstverlening te verbeteren.

Op deze pagina informeren wij u hoe u om kunt gaan met een klacht, waar u in eerste instantie terecht kunt en wat de klachtenfunctionaris voor u kan betekenen. Ook verwijzen wij u naar de benodigde contact en informatiegegevens.

Meer informatie?

• Klachtenformulier voor cliënten
• Folder klachteninformatie voor cliënten
• Klachtenregeling voor cliënten

Of voer klachtenformulier digitaal in via:

Digitaal klachtenformulier

De papieren versie van de uitgebreide klachtenregeling cliënten is op te vragen bij de klachtenfunctionaris.

Schematische weergave klachtenprocedure