Cliënten

Of u nu zorg krijgt van Noorderzorg Thuis, of woont in één van onze woonzorgcentra, in principe bent u cliënt van Noorderzorg. Onze dienstverlening en de bekostiging daarvan worden geregeld door de wet.

Veranderingen in de zorg

De regels rondom zorg zijn de laatste jaren nogal veranderd. En ook de komende tijd zal er nog veel veranderen. U kunt erop vertrouwen dat wij u zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Wij blijven u een gevarieerd pakket aan diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn leveren. Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft over de zorg.

Medezeggenschap

Noorderzorg hecht veel waarde aan de mening van haar bewoners en cliënten. Om hun belangen te behartigen, heeft Noorderzorg een cliëntenraad geïnstalleerd. De cliëntenraad voert regelmatig overleg met de bestuurder en mag de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg, geleverde diensten (voeding, hygiëne en veiligheid), begroting en jaarrekening etc. Wanneer u iemand van de cliëntenraad wilt spreken, dan kunt u contact opnemen met de receptie van het Bedrijfsbureau voor meer informatie, 0595 -74 50 10.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die zorg ontvangt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg.

Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt. Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor u kosteloos. U kunt hiervoor terecht bij uw gemeente, het zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt zorgbelang. U kiest zelf van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen. Meer hierover leest u op de website ‘Hoe verandert mijn zorg?’
Zie www.informatielangdurigezorg.nl

Samen in beeld

Ouderen uit hun eenzaamheid halen. De wereld van buiten naar binnen brengen. Maar ook de wereld van binnen naar buiten, door ouderen hun kennis en geschiedenis met ons te laten delen. Elkaar versterken. Dat is waar het mediaproject binnen Noorderzorg Samen in beeld voor staat.

Via de kabel is Samen in Beeld te zien in geheel Noord-Nederland, in Friesland, Groningen, Drenthe en een groot deel van Overijssel. De programma’s worden elke vrijdag om 17.30 uur uitgezonden op Podium TV, te vinden op kanaal 35 van Ziggo.

Cliënttevredenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn. Dit meten wij halfjaarlijks tijdens de evaluatie van het zorgplan door middel van een persoonlijk gesprek. Met de uitkomsten die hieruit voortkomen gaan wij direct aan de slag. Hiermee willen wij de cliënttevredenheid constant bewaken en verbeteren!

Hieronder vindt u de resultaten in cijfers per kwartaal en locatie.

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 0596 - 63 50 80
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 HJ Uithuizen
T: 0595 - 43 71 00
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 0595 - 40 52 22

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
T: 0595 - 74 50 20
Noorderzorg Diensten Thuis
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
T: 0595 - 40 52 00
Noorderzorg Dagbesteding