Heeft u vragen over onze diensten?

Neem gerust contact met ons op

085 - 047 5300
Maandag t/m donderdag
8:30 uur - 16:30 uur
Vrijdag
8:30 uur - 12:00 uur
Stel uw vraag

Hunsingoheerd – Uithuizen

Hunsingoheerd is een woonzorgcentrum in Uithuizen. Het heeft een ideale ligging in het centrum tegenover de Menkemaborg. Bewoners hebben zicht op het groen rondom de monumentale borg. U wandelt zo de tuin in of naar de winkels in het centrum. De 120 ruime appartementen zijn van alle gemakken voorzien. U huurt het appartement van Woonzorg Nederland.

Voorzieningen

In Hunsingoheerd kunt u gebruik maken van veel voorzieningen. U vindt er een winkel, een kapper en een bibliotheek. Ook kunt u deelnemen aan allerlei gezellige activiteiten in de grote zaal voor bijvoorbeeld een koffiemoment, borreluur, bingo, koor of andere gelegenheden. De kosten van deze activiteiten en voorzieningen gelden voor alle bewoners, ook wanneer u er geen gebruik van maakt. Vaak wordt de keuze om te wonen in Hunsingoheerd gemaakt vanwege deze voorzieningen en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. In elk appartement is een alarmering geïnstalleerd. Hieraan zijn eveneens maandelijkse kosten verbonden. Ook wanneer u hier (nog) geen gebruik van maakt.

Zelfstandig wonen met thuiszorg

In Hunsingoheerd kunt u wonen en zorg afnemen wanneer u dat nodig heeft. Ons team op locatie levert diverse vormen van zorg met als uitgangspunt dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Thuiszorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanuit de zorgverzekeringswet kunt u zorgondersteuning krijgen bij persoonlijke verzorging of verpleging. Dit kan van korte of lange duur zijn en wisselen in frequentie. Uw zorgvraag kan bestaan uit persoonlijke verzorging zoals aankleden, wassen, douchen en huidverzorging. Ook voorzien wij in verpleegkundige handelingen zoals wondzorg, stomazorg, katheteriseren of klaarzetten/toedienen van medicatie. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor thuiszorg maakt een wijkverpleegkundige een afspraak met u. Deze brengt in kaart welke zorg u nodig heeft.

Planbare ondersteuning/zorg

Zorgvragen binnen een indicatie zijn planbaar zoals bijvoorbeeld wassen/kleden, verstrekken van medicatie, aan- en uittrekken van steunkousen, hulp bij transfer of katheterzorg. De zorg wordt in afstemming met u door de wijkverpleegkundige vastgelegd in uw zorgplan.

Niet planbare ondersteuning/zorg

Niet planbare zorg kan ontstaan wanneer u alarmeert voor bijvoorbeeld toiletgang, vallen, etc. In geval van nood kunt u 24 uur per dag gebruik maken van de alarmering. Bij niet planbare zorg kijken wij met u naar de mogelijkheden. Misschien maakt u tussentijds een overstap naar een andere indicatie die beter aansluit bij uw zorgvraag. Wanneer u een hulpvraag hebt, verwachten wij dat u samen met uw netwerk en naasten kijkt naar de mogelijkheden in hun ondersteuning in uw behoeften.

Preventieve zorg aan kwetsbare ouderen (PZKO)

U kunt ook in Hunsingoheerd wonen wanneer u (nog) geen zorg nodig heeft maar wel een kwetsbare gezondheid heeft. Eens per 3 maanden zoekt de wijkverpleegkundige contact met u. In dit gesprek kunt u aangeven hoe het met uw gezondheid gaat. De wijkverpleegkundige geeft adviezen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een indicatie vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Door dit contact is de stap om hulp te vragen of om mee te denken in uw zorgvraag laagdrempeliger voor u. Vanuit de PZKO maakt u in noodgevallen ook gebruik van het alarmeringssysteem.

Huishoudelijke ondersteuning/dagbesteding/voeding

Huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen, individuele begeleiding of groepsbegeleiding vraagt u aan bij de afdeling Wmo van de gemeente.

Behandelaar

De huisarts is altijd de hoofdbehandelaar. U of uw mantelzorger zijn zelf verantwoordelijk voor het contact. In overleg kan vastgelegd worden dat de zorgmedewerkers hierin ondersteunen.

Eigen bijdrage

Zorg aan huis en preventieve zorg worden vergoed vanuit het basispakket van de Zvw. Hiervoor geldt op dit moment geen eigen bijdrage. Het eigen risico bij de zorgverzekeraar wordt hier gehanteerd.

Thuiszorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u een Wlz-indicatie heeft omdat u veel langdurige zorg nodig heeft, bent u niet verplicht om naar een zorginstelling met verblijf te verhuizen. U kunt ook thuis blijven wonen. De levering van zorg thuis moet echter wel verantwoord zijn. Er zijn diverse indicaties die worden afgegeven op basis van welke zorg u nodigt heeft en hoeveel.

Binnen de thuiszorg kan Wlz op twee manieren worden ingezet. Als modulair pakket thuis (MPT) of als volledig pakket thuis (VPT). De wijkverpleegkundige kijkt samen met u en/of uw naasten welke zorg u nodig heeft en voor welk pakket u in aanmerking komt. De nodige zorg wordt door de wijkverpleegkundige vastgelegd in uw zorgplan.

Modulair pakket thuis (MPT)

Binnen het MPT ontvangt u alleen planbare zorg in de vorm van persoonlijke verzorging of verpleging. Bij calamiteiten kunt u gebruik maken van het alarmeringssysteem. Vanuit het MPT kunt u zorg ontvangen van verschillende zorgaanbieders. Huishoudelijke ondersteuning (ook PGB) kan vanuit een andere aanbieder worden verstrekt. Wanneer u behoefte heeft aan groepsbegeleiding of individuele begeleiding kijkt de wijkverpleegkundige naar de mogelijkheden.

Volledig pakket thuis (VPT)

Binnen het VPT wordt zowel planbare als niet planbare zorg geleverd. In tegenstelling tot het MPT is het in dit pakket voor u niet mogelijk om gebruik te maken van andere zorgaanbieders. Voor meer informatie over VPT klikt u hier: Flyer-VPT-voor-Wlz 

Behandelaar

De huisarts is altijd de hoofdbehandelaar. U of uw mantelzorger zijn zelf verantwoordelijk voor het contact. In overleg kunt u vastleggen of de zorgmedewerkers hierin ondersteunen.

Eigen bijdrage

Voor een Wlz–indicatie wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze wordt berekend aan de hand van het inkomen, het vermogen en de samenstelling van uw huishouden. De eigen bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK: CAK rekenhulp eigen-bijdrage. 

Wilt u zich inschrijven voor een appartement of zorg?

U kunt zich inschrijven voor een appartement in Hunsingoheerd. Het appartement huurt u van Woonzorg Nederland. Voor inschrijven en informatie kunt u contact opnemen met de bewonersconsulent van Woonzorg via 088 – 921 02 83 of hunsingoheerd@woonzorg.nl.

Wat u wel moet weten is dat er op dit moment een tijdelijke huurstop geldt. Hunsingoheerd is niet aardbevingsbestendig en om die reden start de NCG in 2025 met de versterkingsopgave. Dit geeft Woonzorg Nederland (die het pand in eigendom heeft) tegelijkertijd de kans en mogelijkheid om het pand te verduurzamen en onderhoud uit te voeren. Om te voorkomen dat mensen meerdere keren moeten verhuizen, heeft Woonzorg Nederland vanaf 15 april 2024 tijdelijk een huurstop van appartementen aan nieuwe huurders ingevoerd.

Voor meer informatie over zorg in Hunsingoheerd kunt u contact opnemen met 085-0475300. Voor een inschrijving voor zorg in Hunsingoheerd kunt u ons benaderen via 085-0475300 of wachtlijstbeheer@noorderzorg.nl

 

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 CJ Uithuizen
T: 085 - 047 5300
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 085 - 047 5300

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300
Noorderzorg Dagbesteding
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 085 - 047 5300