Heeft u vragen over onze diensten?

Neem gerust contact met ons op

0595 - 74 50 10
Maandag t/m donderdag
8:30 uur - 16:30 uur
Vrijdag
8:30 uur - 12:00 uur
Stel uw vraag

De Mieden

Update 21 december 2020

 

Geachte familieleden van onze bewoners,

Na een zwaar jaar voor iedereen en zeker voor onze bewoners komen de feestdagen in zicht. Dagen die we traditioneel gebruiken om onze naasten te bezoeken. We beseffen dat iedereen graag met kerst samen wil zijn, maar we vragen u zorgvuldig te zijn en de voorschriften van de overheid goed na te leven. Dit ter bescherming van onze al zo kwetsbare bewoners.

 

Daarom in het kort de voorschriften:

  • Op de feestdagen (24, 25 en 26 december) mogen er maximaal 3 bezoekers in het appartement van uw familielid. Na de feestdagen zijn dit er maximaal 2
  • Was uw handen
  • Hou 1,5 meter afstand
  • Draag een mondkapje in de openbare ruimtes
  • Houd in de gangen zoveel mogelijk rechts

Door deze voorschriften toe te passen proberen we de risico’s van besmetting zoveel als mogelijk tegen te gaan. Daar hebben we u voor nodig.

Noorderzorg wenst u prettige en vooral gezonde feestdagen toe.

 

Hieronder worden de maatregelen verder besproken.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de zorg of via corona@noorderzorg.nl

 

Mondkapjes

Vanaf 1 december is de mondkapjesplicht van toepassing voor alle binnenruimten van openbare gebouwen.

Voor de bezoekers van Noorderzorg geldt deze plicht wanneer u de locatie betreedt. U kunt het mondkapje weer af doen wanneer u op het te bezoeken appartement bent of wanneer u plaats heeft genomen zoals bijvoorbeeld in het restaurant. Wij vragen u zelf zorg te dragen voor een mondkapje, omdat wij zelf de mondkapjes hard nodig hebben voor onze medewerkers.

Het is het voor al onze medewerkers verplicht om in de locaties en openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Dit betekent dat onze medewerkers de gehele dag een mondkapje dragen.

 

Verder blijven de verscherpte maatregelen om het Corona virus tegen te gaan bestaan, omdat wij onze bewoners en medewerkers zo goed mogelijk willen beschermen.

 

Looproutes

Wij vragen u om zoveel mogelijk rechts te lopen. Wij realiseren ons dat dit niet altijd haalbaar zal zijn, maar alle beetjes helpen.

 

Appartement

De overheid heeft aangegeven dat een huishouden maximaal 2 bezoekers mag ontvangen. Tijdens de feestdagen (24, 25 en 26 december) mogen er maximaal 3 bezoekers in het appartement. Wij vragen u wel om rekening te houden met de ondersteuning die uw familielid nodig heeft. Zodra zorgmedewerkers ondersteuning dienen te geven, vragen we u het appartement (tijdelijk) te verlaten.

 

Handhygiëne

Het wassen van de handen is een van de belangrijkste preventiemiddelen om het Corona virus buiten de deur te houden. We willen u met klem vragen hier aandacht voor te hebben. In alle locaties staat een waszuil om uw handen te wassen. Maak hier vooral gebruik van.

 

Registratie

Bij een eventuele uitbraak is het nodig om een brononderzoek te kunnen raadplegen. Daarom vragen we u om bij de ingang van de locaties zich te registreren. U dient zich te registreren met naam, telefoonnummer, datum en reden van bezoek. Bij de ingang zullen instructies hieromtrent worden opgehangen.

 

Sommige van onze bewoners kiezen ervoor om het aantal bezoekers te beperken of om zelf geen bezoek meer toe te laten. Dit respecteren wij en hopen ook op uw begrip. Wij vinden het belangrijk om van deze keuze op de hoogte te zijn. Daarom zal de contactverantwoordelijke in de komende tijd met uw familielid in gesprek gaan om de keuze vast te leggen in het dossier.

 

Is u iets niet duidelijk? Vraag dan uitleg aan de zorgmedewerkers.

Wij vragen uw medewerking en begrip in deze moeilijke tijd.

 

De digitale Stamtafel

De digitale Stamtafel is een initiatief van iZorgD!, deze organisatie houdt zich bezig met digitale innovatie rondom langer zelfstandig en veilig thuis wonen. De gemeente Het Hogeland is de eerste gemeente in Nederland die hier gebruik van maakt.

Aanmelden voor de Stamtafel kan via www.hethogeland.nl/stamtafel

De informatie is te vinden op de website van Het Hogeland (kopje nieuws en zorg) evenals op social media (Facebook en Twitter)

 

Onze locaties

Locaties zorg

Van Julsingha
Koningin Wilhelminapark 23
9934 EH Delfzijl
T: 0596 - 63 50 80
Hunsingoheerd
Borgweg 100
9981 HJ Uithuizen
T: 0595 - 43 71 00
De Mieden
Hoofdstraat 61a
9982 AB Uithuizermeeden
T: 0595 - 40 52 22

Locaties thuis diensten

Noorderzorg Thuis
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
T: 0595 - 74 50 20
Noorderzorg Diensten Thuis
Industrieweg 14b
9981 HJ Uithuizen
T: 0595 - 40 52 00
Noorderzorg Dagbesteding