Activiteiten

Ook als u niet bij Noorderzorg woont, bent u van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten in onze woonlocaties. In de Activiteitenkalender kunt u zien wat er te beleven is. Voor een klein bedrag per maand kunt u meedoen aan koffieochtenden, gymnastiek, borrelen, handwerken, zangmiddagen, spelletjes en nog veel meer. U kiest zelf waar u aan meedoet.

Activiteitenbegeleiding

De activiteitenbegeleiding organiseert samen met vrijwilligers individuele activiteiten die aansluiten bij uw persoonlijke interesses, maar ook groepsactiviteiten. Er zijn vaste activiteiten die wekelijks of maandelijks terugkeren. Zo wordt er bijvoorbeeld iedere vrijdagmorgen gezongen en elke maand vindt er een soosmiddag plaats waar u onder het genot van een kopje koffie en aansluitend een hapje en een drankje een praatje kunnen maken met uw medebewoners. Ook worden er gezamenlijke (seizoensgebonden) maaltijden georganiseerd en wordt er maandelijks een culturele middag- of avondactiviteit georganiseerd, zoals toneel, muziek of dans. Activiteiten zoals een avondmaalsviering
of zingen rond het orgel worden georganiseerd voor bewoners met een religieuze achtergrond.